Cenik Projektiranje, Upravni postopki in svetovanje

 PROJEKTIRANJE  STANOVANJSKI OZ. POSLOVNI OBJEKTI
 do 100 m2  do 150 m2  do 200 m2
PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE - PGD

pošlji povpraševanje

 pošlji povpraševanje

pošlji povpraševanje

Projekt idejne zasnove
Pridobitev projektnih pogojev
Izdelava vodilne mape z lokacijskimi podatki
Elaborat toplotnih in zvočnih lastnosti stavbe
Izkaz požarne varnosti stavbe
Projekt arhitekture
Projekt gradbenih konstrukcij - statika
Projekt strojnih instalacij  pošlji povpraševanje
pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
Projekt elektro instalacij  pošlji povpraševanje
pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
Cene ne vsebujejo 22% DDV.

PGD dokumentacija za objekt velikosti do 50 m2 Pošlji povpraševanje.

PGD dokumentacija za objekte večje od 200 m2 Pošlji povpraševanje.

PROJEKTIRANJE STANOVANJSKI OZ. POSLOVNI OBJEKTI
do 100 m2  do 150 m2 do 200 m2
PROJEKT ZA IZVEDBO - PZI pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
PROJEKT IZVEDENIH DEL pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
PROJEKT ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE - POV pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
PROJEKT ZA VPIS V URADNE EVIDENCE pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
IDEJNA ZASNOVA pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
Cene ne vsebujejo 22% DDV.
 UPRAVNI POSTOPKI  STANOVANJSKI OZ. POSLOVNI OBJEKTI
 do 100 m2  do 150 m2  do 200 m2
VODENJE PROJEKTA DO PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA, PRIDOBITEV SOGLASIJ pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje
 UPORABNO DOVOLJENJE  pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje  pošlji povpraševanje 
 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA  pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje  pošlji povpraševanje 
 LEGALIZACIJA OBJEKTA  pošlji povpraševanje pošlji povpraševanje  pošlji povpraševanje 

 

 SVETOVANJE  STANOVANJSKI OZ. POSLOVNI OBJEKTI
ARHITEKT 50,00 EUR / pošlji povpraševanje
 STATIK  50,00 EUR / pošlji povpraševanje
 PROJEKTANT STROJNIH INSTALACIJ 50,00 EUR / pošlji povpraševanje
 PROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ  50,00 EUR / pošlji povpraševanje 
URBANIST 50,00 EUR / pošlji povpraševanje 
PREVERBA STATUSA NEPREMIČNINE V ZEMLJIŠKI KNJIGI 50,00 EUR / pošlji povpraševanje 
INVESTICIJSKO SVETOVANJE NA PODROČJU GRADNJE 50,00 EUR / pošlji povpraševanje 
PRAVNO SVETOVANJE 50,00 EUR / pošlji povpraševanje 

Cene ne vsebujejo DDV.

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Sorodni članki

Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.