Pasica
Pasica

hiše na ključ hiše na ključ
Pasica
Gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno
Gradbeno dovoljenje za postavitev sončnih celic? Natisni E-pošta

Gradbeno dovoljenje za postavitev sončnih celic?

Ljubljana, 25. avgust 2010 - Trditev, da Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) od maja letos zahteva gradbena dovoljenja za postavitev sončnih elektrarn, ki so postavljene na obstoječe objekte, ni točna. Ta zakonodaja je veljala pred majem 2010 in velja še danes, MOP pa mora ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da mora skrbeti, da se pravilno in zakonito izvajajo.

Poudarjamo, da predpisi s področja graditve objektov v določenih primerih in ob upoštevanju navedenih pogojev, omogočajo namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, brez gradbenega dovoljenja. V drugih primerih pa je gradbeno dovoljenje potrebno. Zakon o graditvi objektov določa, da gradbeni inšpektor v postopku med drugim preverja, če je za izvedena dela oziroma dela, ki se izvajajo, potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in če je dovoljenje pridobljeno, ter se dela izvajajo v skladu z dovoljenjem. Gradnja fotonapetostne elektrarne po določbah zakona o graditvi objektov predstavlja gradnjo objekta, za gradnjo objektov je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

V primeru, da se fotonapetostna elektrarna gradi na obstoječem, starejšem objektu, to skoraj praviloma predstavlja dodatno še rekonstrukcijo starega objekta, ob tem se v mnogih primerih tudi spremeni zunanji videz objekta. Zakon o graditvi objektov določa, da je za rekonstrukcijo objekta potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja v primerih, ko se z deli spremeni zunanji videz objekta. V primerih, ko so izpolnjeni navedeni, z zakonom o graditvi objektov določeni pogoji, da bi investitor moral imeti gradbeno dovoljenje, tega pa investitor ni pridobil, gradbeni inšpektorji izreče ukrep zaradi nelegalne gradnje. Združenje slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) pa napačno meni, da je v vseh primerih, ko se na obstoječe objekte postavljajo sončne elektrarne, gradbeno dovoljenje ni potrebno.

MOP z nobenim dejanjem ne ovira postavitev sončnih elektrarn. Noben organ v RS, ki je pristojen za ugotavljanje nezakonitih ravnanj in odločitev MOP v zvezi z gradnjo sončnih elektrarn, ni ugotovil kakršnekoli nezakonitosti. Zato MOP zavrača vse trditve o nezakonitem delovanju. Pravna mnenja, ki jih po naročilu pripravljajo posamezniki ali družbe, pri odločitvah ministrstva niso relevantna, kot je to že ugotovilo Upravno sodišče Republike Slovenije.

Koncec leta 2009 in v začetku leta 2010 je MOP prejel nekaj vprašanj v zvezi s tem ter na ta odgovoril. Od spomladi 2010 so se ta vprašanja postavljala bolj pogosto, kar pomeni, da je bila izkazana večja zainteresiranost investitorjev za gradnjo sončnih elektrarn na objektih ali na terenu. Zaradi tega je MOP odgovore v zvezi s tem bolj podrobno obrazložil, vendar nikakor ne v nasprotju s prejšnjimi odgovori. V navedenem obdobju namreč ni prišlo do nobene spremembe predpisov, ki veljajo na področju graditve objektov, ki bi bili podlaga za spremembo mnenja MOP o gradnji teh objektov.

Zakon o graditvi objektov določa, da gradbeni inšpektor v postopku med drugim preverja, če je za izvedena dela oziroma dela, ki se izvajajo, potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in če je dovoljenje pridobljeno, ali se dela izvajajo v skladu s tem dovoljenjem. To velja za vse objekte ne glede na to kdaj so zgrajeni. V primerih, ko so izpolnjeni z Zakonom o graditvi objektov določeni pogoji, da bi investitor moral imeti gradbeno dovoljenje, tega pa investitor ni pridobil, gradbeni inšpektor izreče ukrep zaradi nelegalne gradnje. Vse pritožbe, ki so bile vložene zoper odločbe inšpektorjev v zvezi z gradnjo sončnih elektrarn, so bile zavrnjene. Le v enem primeru je bil sprožen upravni spor, vendar Upravno sodišče Republike Slovenije o tem še ni sprejelo odločitve (postopek je v teku).

Področje graditve objektov ureja Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi. ZGO-1 obravnava gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo obstoječega objekta, odstranitev objekta, spremembo namembnosti objekta in vzdrževanje objekta. ZGO-1 določa, da je vzdrževanje objekta izvedba del s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju(obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist). Iz tega pojma /definicije izhaja, da se vzdrževalna dela izvajajo na obstoječem objektu z namenom njegove ohranitve v dobrem stanju, ki omogoča njegovo nadaljnjo uporabo. ZGO-1 prav tako določa, da se redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja.

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (v nadaljevanju: uredba) določa, da investicijska vzdrževalna dela na objektu ali za potrebe objekta vključujejo: izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz. Med investicijska vzdrževalna dela med drugim sodi tudi namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic. Izhajajoč iz definicije, kaj so vzdrževalna dela in čemu so namenjena ter ob izpolnitvi pogojev navedenih v uredbi za namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (da se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja velikost, zunanji videz itd.) na objektu ali za potrebe objekta (poleg objekta, vendar tudi za njegove potrebe), ni potrebno gradbeno dovoljenje. V vseh drugih primerih pa je gradbeno dovoljenje potrebno tudi, če se postavlja sončna elektrarna na obstoječi objekt.

Naj dodamo, da sončne elektrarne sodijo na področje energetskih objektov. Te sodijo v resor, ki je pristojen za področje energetike in posebnosti se lahko urejajo s posebnimi predpisi.

 

Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor
Vir: http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1994/7606/f3440d0c01/

Gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno?

Prišlo je do sprememb in odprave nejasnosti, tudi na pobudo Inpro 22 d.o.o.! 

V skladu z novo Uredbo o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, Uradni list RS št. 75/2010, z dne 24.09.2010, stran 11030, se je postopek za pridobitev ustreznih dovoljen za montiranje in priključevanje enostavnih naprav, kamor spadajo tudi sončne elektrarne, oz. naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW, poenostavil. Zahtevana dokumentacija je natančno definirana v 23.a. členu. Bistvena sprememba glede na prejšnje zahteve Ministrstva za okolje in prostor, MOP RS je, da za montiranje in priključevanje sončnih elektrarn do 1 MW ni več potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. 

Preberite celoten članek na:

http://inpro-projektiranje.com/soncne-elektrarne/62-soncne-elektrarne-gradbeno-dovoljenje/220-gradbeno-dovoljenje-soncna-elektrarna.html


Potrebujete svetovanje glede investicije v sončno elektrarno? Želite, da vam uredimo vso potrebno dokumentacijo?

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.