Zemljiška knjiga Natisni E-pošta

Zemljiška knjiga

Pri nakupu nepremičnine je zemljiška knjiga ključni dejavnik. Kar je vpisano v zemljiško knjigo je relevantno za promet nepremičnine. Če obstajajo terjatve, zahtevki ali prodaje nepremičnine ki niso zavedeni v zemljiški knjigi le ti niso stvar prometa z nepremičnino temveč postanejo predmet obligacijskih razmerij. Ko se odločate za nakup nepremičnine, preverite stanje nepremičnine v zemljiški knjigi. Preverite vse vpise, ki se kronološko beležijo za vsako nepremičnino. Preverite ali je nepremičnina pod hipoteko ali je bil izstavljen zemljiški dolg,  ali je nepremičnina blokirana z prepovedjo obremenitve in odsvojitve itd.

Zemljiško knjižni vložek je sestavljen iz 4 delov:

  • Nadpis - služi identifikaciji nepremičnin in vložka

Vanj se vpisujejo podatki o:

katastrski občini,

številki ZK vložka,

- sodišču, ki vodi gl. knj.

  • List A - popisni ali posestni list - namenjen popisu vsebine posameznega zemljiškoknjižnega vložka. Sestavljen je iz 2 oddelkov:

Oddelek A1 - v njem so vpisane parcele po zaporednih št. in s katastrsko identifikacijsko oznako in podatek o dejanski rabi in površini.

Oddelek A2 (kronološki list) - podatki, ki se nanašajo na pripis ali odpis parcel v zemljiškoknjižni vložek ter druga pravna dejstva in poočitanje pravic.

  • List B - lastninski list - vpisuje se lastnina v različnih pojavnih oblikah ter dejstva, ki se nanašajo na imetnika lp in vplivajo na njegovo razpolaganje z nepremičnino (zaznambe osebnih stanj).

  • List C - bremenski list - iz njega so razvidne stvarne pravice, s katerimi je zemljišče obremenjeno, ter druge pravice in dejstva, ki vplivajo na promet z nepremičninami. Razdeljen je na 3 dele:

C1 = osebne služnosti, pravica stvarnega bremena, zakupna pravica, predkupna pravica, oblig. pravice, pogodbena prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine

 C2 = stvarna služnost in zaznambe pr. dejstev

 C3 = vpis hipoteke in z njo povezanih zaznamb - zaznamba nadhipoteke, neposredne izvršljivosti.

Zemljiško knjigo vodi sodišče, ki ga določa zakon in v zemljiško knjigo se vpisujejo le pravice, ki so po zakonu določene in podatki iz glavne knjige in registrov so javni. Načelo javnosti se uresničuje z možnostjo vpogleda v stanje vpisov v zemljiško knjigo in pridobivanja podatkov. Vsi vpisani podatki v glavni zemljiški knjigi so javni in jih sme vsakdo pregledati, prepisovati ali zahtevati, da mu zemljiškoknjižno sodišče izda overjen izpisek iz zemljiške knjige. Dostop do zbirke listin je omejen kjer je treba izkazati upravičen interes.

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah vpisane v zemljoško knjigo, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Na nepremičnini obstaja samo pravica, ki je vpisana.

Naj na koncu ponovno podarim v pravnih razmerjih glede nepremičnin moramo nujno uporabljati zemljiško knjigo. Nakup nepremičnine je velika investicija, ki je ponavadi življenjska investicija, zato Vam priporočam, da se v primeru nakupa obrnete na strokovno pomoč. Strokovna pomoč bo sicer strošek vendar zanemarljiv v primerjavi z možnimi napakami, poskusi goljufije ali malomarnostmi, ki kaj hitro večkratno presežejo investicijo v strokovno pomoč.

Pripravil: Miha Dolenc

Inpro 22 d.o.o.

Za kvalitetno pravno svetovanje pokličite tel. številko 059 037 440 ali pišite na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.