Reference

naslovna

Novogradnja enostanovanjske hiše v Slovenski Bistrici

naslovna

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stanovanjskega objekta v Sečovljah

naslovna

Nadzidava enostanovanjskega objekta v Kopru

naslovna

Novogradnja enostanovanjskega objekta v Ljubljani

naslovna

Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava enostanovanjskega objekta v Velenju

naslovna

Rekonstrukcija enostanovanjske stavbe na Jesenicah

naslovna

Legalizacija prizidkov, sprememba namembnosti dela objekta ter rekonstrukcija enostanovanjske stavbe v Ljubljani

naslovna

Legalizacija enostanovanjskega objekta v Gradišču

naslovna

Legalizacija enostanovanjskega objekta v Košnici

naslovna

Legalizacija enostanovanjske stavbe v Krnici

naslovna

Sprememba gradbenega dovoljenja stanovanjskega objekta v Vojskem

naslovna

Rekonstrukcija dvostanovanjske hiše v Ljubljani

naslovna

Novogradnja poslovno stanovanjskega objekta v Tepanjah

naslovna

Legalizacija prizidka in nadstreška v Iški

naslovna_

Novogradnja prizidka v Zgornjih Bitnjah

naslovna

Sprememba namembnosti in sprememba gradbenega dovoljenja industrijskega objekta v Ljubljani

naslovna

Sprememba namembnosti dela gospodarskega objekta v Kanjem dolu

naslovna

Rekonstrukcija poslovno stanovanjskega objekta v Kranju

naslovna

Novogradnja prizidka v Moravčah

naslovna

Novogradnja nestanovanjske stavbe na Dedni Gori

naslovna

Legalizacija prizidka v Škofljici

naslovna

Novogradnja gospodarskega objekta v Novi Oselici

naslovna

Legalizacija prizidka k nestanovanjskemu objektu v Voličini

naslovna

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti nestanovanjskega objekta v Viru pri Stični

naslovna

Legalizacija balkona in frčade ter novogradnja vetrolova na Jesenicah

naslovna

Sprememba gradbenega dovoljenja za prizidek v Predosljah

naslovna

Novogradnja enostanovanjskega objekta v Tržiču

naslovna_

Legalizacija neskladne gradnje in dozidava enostanovanjske hiše v Zgornjih Bitnjah

naslovna

Novogradnja enostanovanjskega objekta v Ljubljana - Polju

naslovna

Legalizacija stanovanjske hiše v Ljubljani

naslovna

Rekonstrukcija in dozidava stanovanjske hiše v Ribnici

naslovna

Novogradnja enostanovanjske hiše v Ljubljani

naslovna

Novogradnja stanovanjske hiše v Podobenem

naslovna

Novogradnja stanovanjske hiše v Dobrni

naslovna

Novogradnja stanovanjske hiše v Velikih Laščah

naslovna

Legalizacija prizidave v Gabrijelah

Prizidava, rekonstrukcija in legalizacija dela enodružinske hiše na Igu

Prizidava, rekonstrukcija in legalizacija dela enodružinske hiše na Igu

Novogradnja stanovanjske hiše v Zg. Palovčah

Novogradnja stanovanjske hiše v Zg. Palovčah

Legalizacija enostanovanjske hiše v Šujici

Legalizacija enostanovanjske hiše v Šujici

Rekonstrukcija, delna rušitev in dozidava gospodarskega poslopja

Rekonstrukcija, delna rušitev in dozidava gospodarskega poslopja

naslovna

Legalizacija prizidka in nadstreška v Orešju na Bizeljskem

naslovna

Novogradnja enostanovanjske hiše v Vidrgi

naslovna

Novogradnja enostanovanjske stavbe v Vačah

naslovna

Novogradnja enostanovanjske hiše v Horjulu

naslovna

Novogradnja enostanovanjskega objekta v Borovnici

naslovna

Novogradnja enodružinske hiše

naslovna

Novogradnja mizarske delavnice

naslovna

Izdelava in montaža SLK aluminijaste kritine v Celju

naslovna

Izdelava in montaža SLK kritine v Celju

naslovna

Novogradnja enostanovanjske hiše

naslovna

Prenova sanitarij in zunanjega prostora poletnega gledališča Križanke

naslovna

Legalizacija počitniške hiše

Izgradnja sončne elektrarne v Škofji Loki

Izgradnja sončne elektrarne v Škofji Loki

naslovna

Nova gradnja stanovanjskega prizidka

naslovna

Izdelava in montaža SLK kritine

naslovna_

Rekonstrukcija enodružinske hiše

Novogradnja dveh enostanovanjskih objektov

Novogradnja dveh enostanovanjskih objektov

Legalizacija_enostanovanjske_stavbe

Legalizacija enostanovanjske stavbe

Stavba_za_shranjevanje_kmetijskih_strojev_in_orodja_ter_stanovanjska__stavba

Stavba za shranjevanje kmetijskih strojev in orodja ter stanovanjska stavba

Stanovanjska hiša v Vojniku

Stanovanjska hiša v Vojniku

 

Rekonstrukcija in dozidava nestanovanjskega objekta

Vinska klet Rodica

Vinska klet Rodica

obrtna-cona-sentrupert-01-1

Projektiranje obrtne cone Šentrupert

enostanovanjski-objekt-bazen-01-1

Enostanovanjski objekt z bazenom

kmecka-domacija-projekt-04-4

Investitor si je zadal, da bi na obstoječi lokaciji, ki se nahaja ob robu vasi, preselil gospodarske objekte kmetije izven vasi in ustvaril prijetno kmečko domačijo, ki se bo ukvarjala s kmečkim turizmom (okoliške naravne danosti).

enostanovanjska-druzinska-hisa-01-1

Enostanovanjska družinska hiša cca. 100 m2

dvostanovanjska-hisa-05-5

Dvostanovanjska hiša v Polhovem Gradcu.

Objekt je zasnovan kot samostojna zgradba z dvema stanovanjskima enotama, ki bo obsegala klet, pritličje in nadstropje. Etaže bo povezovalo stopnišče. Konstrukcija bo klasična gradnja z armiranim betonom in modularno opeko.

enostanovanjski-objekt-07-6

Enostanovanjski objekt - Enodružinska hiša, klet + pritličje + mansarda, delno vkopana v hrib, prilagaja se okoliškim hišam

mizarska-delavnica-01-1

Mizarska delavnica

dva-vestanovanjska-objekta-01-1

streha-soncna-elektrarna-big-01

Projekti za 

SONČNE ELEKTRARNE

INPRO 22 d.o.o.

jahalnica-pesjak-03-330

Stranka si je zaželela pokrito jahalnico na področju Primorske. Oblika jahalnice je prilagojena obliki parcele.

Več

Nadzidava-prizidava-004-330

Stranka si je zaželela rekonstrukcijo hiše: dvig hiše – mansardo, ter spremembo strehe dvokapnice v ravno pohodno streho in za lažji dostop v etaže - dvigalo.

Več

Hisa_na_kljuc_Viktoria_01_300_170_80

Idejne zasnove, 3D izrisi in tlorisi

Oglejte si našo ponudbo hiš na ključ

gradbeno-dovoljenje-1-235

Poslovno stanovanjska hiša

Stranka je želela novo hišo sodobnega videza v območju pod ZVKDS-a. Sodobni videz objeta smo dosegli z frčadami z ravno streho ob enem pa ohranili enotnost prostora z gabariti objekta in naklonom streh, ter smeri slemen.

stanovanjska-hisa-1-600-235

Novogradnja, enodružinska hiša

Stranka je imela željo zgraditi enodružinsko hišo. Objekt je prilagojen okoliškim autohtonim objektom po osnovnim dimenzijam in obliki strehe. Bivalni prostori se nahajajo v pritličju objekta, spalnice pa v mansardi. Objekt ima tudi manjši balkon pod frčado na južni strani.

spomenisko-zasciten-objekt-novo-2-235

Spomeniško zaščiten objekt

Spomeniško zaščiteni objekt smo po željah investitorja namesto sanacije delno odstranili in nadomestili s podobnim objektom. Na novem objektu bo po izgradnji vstavljena spomeniška plošča, ter originalni kamniti okvirji vrat.

arhitekt-branica-320-4

V tem primeru gre za gradnjo nadomestnega objekta. Torej veličina novega objekta je primerljiva s prejšnjim, ki je bil, zaradi dotrajanosti, porušen do tal. Arhitekturno obliko nove stavbe smo izpopolnili v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine. Projektna vsebina se nanaša, na proizvodnjo zdrave prehrane (brezglutenske moke), na prostore za razne predstavitve in občasno nastanitev v neoporečnem okolju.

ureditev-mansarde-320-9

Objekt je v osnovi že zgrajen tako, da se bistveno ne spreminja obstoječega bivalnega volumna objekta, ki je sestavljen kot pravokotni kubus z tremi povsem ločenimi etažami. Zidovje je opečnato. Kritina stanovanjske stavbe je dvokapna. Vsaka glavna fasada ima svoje stopnišče za ločen vhod v posamezne etaže. Predviden poseg se je nanašal predvsem na ureditev mansarde za potrebe ločenega stanovanja in izgradnjo novega nadstreška na zahodni strani, ki bo služil kot pokrita garaža, dvorišče in bo hkrati ščitil vhod pred vremenskimi vplivi.

rekonstrukcija-objekta-06-320

Objekt ima pritličje in nadstropje. Dostop je iz vaške poti. V konstrukcijskem smislu in zunanjem izgledu je objekt že rekonstruiran. Zidovje je zidano s polno opeko, etažna konstrukcija nad pritličjem je armirano betonska, ostrešje je leseno, kritina korci na planetah.

rekonstrukcija-stanovanjskega-objekta-02-320

Rekonstrukcija objekta, na splošno, ohranja obstoječo obliko, edini večji posegi so prizidave garažnih prostorov pod objektom in dozidave dnevnih prostorov pod teraso soseda na severni strani parcele. Predviden poseg se nanaša le na pritličje in klet. Streha nad objektom bo ostala dvokapna, tako kot je bila prej, v naklonu 20°, sleme poteka vzporedno z daljšo stranico in ohranja obstoječo smer. Zunanja oblika objekta se je spremenila le na severni strani, kjer so predvidene prizidave. Vendar vedno v skladu z obstoječo obliko in tipiko stavbe.

enostanovanjski-objekt-1-320

Investitor je nameraval zgraditi enostanovanjski objekt za 4 člansko družino v Orehovlju. Objekt je po višini P+1, tako, da je podstrešje le v majhnem delu predvideno za shranjevanje sezonskih stvari. Tlorisna velikost je 9,5m x 14,80m. Bivalni dnevni prostori so v pritličju medtem ko je nočni del v nadstropju. Objekt je grajen klasično, ustrezno hidro in termo izoliran.

opazovalnica-01-320

Opazovalnica je pritlična, tlorisnih dimenzij 3,5 x 5,5m z vgrajeno opazovalno kupolo. Streha objekta nad prostori je dvokapna, v naklonu 6°, sleme poteka vzporedno z daljšo stranico. Objekt je podolgovat v smeri sever – jug.

enostanovanjska-monstazna-gradnja-01-320

Predvidena je bila gradnja enostanovanjske montažne stavbe za 4 člansko družino. Arhitektura objekta se prilagaja okoliškim stavbam. Tlorisna velikost stavbe je 9,4 m x 8 m. Streha nad objektom je dvokapna, v naklonu 22°, sleme poteka vzporedno z daljšo stranico.

enostanovanjski-objekt-02-320

Predvidena je bila gradnja enostanovanjske stavbe manjših dimenzij. Zaradi kompozicije terena in njegovemu prilagajanju (opuščen peskokop) je stavba primorana vsebovati tri etaže z delno vkopano kletjo. Osnovni volumen je z bivalnimi prostori obrnjen proti jugu zaradi čimbolj optimalne osvetljenosti in naravnega segrevanja stavbe. Pred njim se nahaja „pergola“ za družabno poletno posedanje. Naklon strehe je primerljiv naklonu okoliških stavb.
Projektirano naselje Cerklje na Gorenjskem

Kraj: Cerklje na Gorenjskem

Projektirano. l. 2008

Pričetek gradnje 2010

60 apartmajev

72 dvosobnih stanovanj

 

Objekt Trnovo

Kraj: Trnovo

Projektirano l. 2007

60 apartmajev

 

Hotel Gora

Kraj: Podljubelj

Hotel Gora

Pridobitev gradbenega dovoljenja Pridobitev gradbenega dovoljenja Dob pri Domžalah
Projektiranje hiša Zaplana

Zgrajeno. l. 2008 na Zaplani

Samostojna enodružinska hiša, 146 m2, novogradnja, ključ, 589,67 m2 zemljišča, v idiličnem okolju

Tloris PODSTREŠJE TLORIS Zaplana hiša A PRITLIČJE

118 m2, samostojna enodružinska hiša, novogradnja, zaplana

Zgrajeno. l. 2008 na Zaplani

Samostojna enodružinska hiša, 118 m2, novogradnja, ključ, 581,29 m2 zemljišča, v idiličnem okolju

 

Tipska hiša WolfSystem Belvedere - INPRO 22 d.o.o.

Tipski projekt Tipska hiša

Nemški sistem: WolfSystem Belvedere

Tipska hiša WolfSystem PRITLIČJE - INPRO 22 d.o.o. POVEČAJ Tipska hiša WolfSystem Belvedere - MANSARDA

WolfSystem Solida

Tipski projekt Tipska hiša

Nemški sistem: WolfSystem Solida

WolfSystem Solida tloris PRITLIČJE - INPRO 22 d.o.o.
WolfSystem Solida tloris MANSARDA - INPRO 22 d.o.o.

Reference:

 • vinska klet in prostori za degustacijo, Goriška brda, 2010 – PGD, v izdelavi
 • počitniška stanovanjska hiša, Trnovo pri Gorici, 2010 – PGD, v izdelavi
 • montažna hiša Lumar, Solkan, 2010 – PGD, v izdelavi
 • stanovanjska hiša, Vrtojba, 2010 – PGD, v izdelavi
 • prizidava k stanovanjski hiši, Branik, 2010 – PGD, v izdelavi
 • rekonstrukcija stanovanjske hiše, Šmarje Sap, 2010 – PGD-PZI, v prenovi
 • 3d predstavitev za okoljsko postavitev sončne elektrarne 5 ha, Montepulciano – Italia, 2010
 • izdelava načrtov za sončno elektrarno 2,8 MWp, Rovigo – Italia, 2010
 • idejni projekt za poslovni objekt, Brezovica, 2010
 • stanovanjska hiša in snemalni glasbeni studio, Vipava, 2009 – PGD,PZI, v izgradnji
 • stanovanjska hiša, Logatec, 2009 – PGD, PZI, izvedena
 • prenova večstanovanjske hiše, Koper, 2009 – PGD, PZI, izvedena
 • montažna hiša Jelovica, Obrov, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 • montažna hiša Jelovica, Renče, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 • prenova stanovanjske hiše, Bilje, 2009 – PGD-PZI, v izgradnji
 • astronomska opazovalnica, Trnovo, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 • zidanica, Žužemberk, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 • montažna hala za gobe, Kozje, 2008 – IDZ
 • prenova stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, Ivanji Grad, 2008 – PGD,PZI, v izgradnji
 • prenova dvostanovanjske hiše, Renče, 2008 – PGD,PZI, izvedena
 • idejni osnutek za turistično rekreacijski in nastanitveni objekt, Vipava, 2008
 • turistično nastanitveni, izobraževalni objekt in delujoči muzej, Spodnja Branica, 2008 – PGD, PZI – delno izveden
 • poslovna stavba, Solkan, 2008 – idejni projekt
 • prenova gostišča in nastanitvenih sob, Brestovica, 2008 – idejni projekt
 • prenova stanovanjske hiše, Dornberk, 2008 – idejni projekt
 • prenova stanovanjske hiše, Renče, 2007 – idejni projekt
 • vinska klet, vinotoč in dvostanovanjska hiša, Prvačina, 2007 – idejni projekt
 • stanovanjska hiša, Orehovlje, 2007 – PGD-PZI, izvedena
 • načrt zunanje ureditve stanovanjske hiše, Dobravlje, 2007 – izveden
 • prenova stanovanjske hiše, Trnovo, 2006 – idejni projekt
 • prizidava garažnih prostorov, Šmarje Sap, 2006 – idejni projekt
 • prenova stanovanjske hiše, Goriška brda, 2006 – idejni projekt
 • rekonstrukcija stanovanjske hiše, Štanjel, 2006 – PGD-PZI, izvedena

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Sorodni članki

Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.