Natisni E-pošta

Nova gradnja stanovanjskega prizidka

Lokacija: Preddvor

Vrsta objekta: Enostanovanjski objekt

Tip gradnje: Montažna gradnja

Status projekta: Dokončan

Pričetek projekta: 2013

Avtorji: Inpro 22 d.o.o.

tloris_temeljev

 

Opis enostanovanjskega objekta s prizidkom:

Obravnavana enostanovanjska hiša obsega tri etaže in sicer klet, pritličje ter nadstropje.
Predmet projekta je bila rušitev dela obstoječega objekta, rekonstrukcija dela fasade obstoječega stanovanjskega objekta, dozidava stanovanjskega prizidka, rekonstrukcija obstoječe nadstrešnice na vrtu, postavitev novih nadstrešnic za parkiranje avtomobilov in preureditev cestnega priključka.
K obstoječi enostanovanjski hiši se je dodala dozidava P+N, ki je montažna gradnja. Konstrukcijski elementi so iz lesa in so postavljeni na armiranobetonsko temeljno ploščo. Konstrukcija dozidave je sestavljena iz lesenih masivnih stebrov, prečk in diagonal, medetažna konstrukcija je lesena križem lepljena plošča, ostrešje je prav tako leseno. Vhod v objekt je na S strani objekta, dovoz do objekta je prav tako s S strani.
Streha prizidka je simetrična dvokapnica v naklonu 36°. Kritina je betonski zareznik, sive barve.
Prostori dozidave so namenjeni povečanju bivalnih površin.
Pritličje obsega vetrolov, hodnik, garderobo in kopalnico.
Nadstropje je sestavljeno iz hodnika, garderobe in kopalnice.

 

tloris_pritlija

tloris_nadstropja

tloris_strehe

prerez_1

prerez_2_in_3 fasada_S
fasada_Z_in_V

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.