Natisni E-pošta
Rekonstrukcija objekta v Goriških Brdih

Izdelava projektne dokumentacije PGD

Lokacija: Goriška Brda

Status projekta: Dokončan

Pričetek projekta: avgust 2006

Površina bruto:  290 m2

Avtorji: Inpro 22 d.o.o., Florijan Petelin, arhitektura

Rekonstrukcija objekta

Opis:

Objekt ima pritličje in nadstropje. Dostop je iz vaške poti. V konstrukcijskem smislu in zunanjem izgledu je objekt že rekonstruiran. Zidovje je zidano s polno opeko, etažna konstrukcija nad pritličjem je armirano betonska, ostrešje je leseno, kritina korci na planetah. Objekt ima pritličje in nadstropje. Dostop je iz vaške poti.

Rekonstrukcija objekta

Predvideno je, da se v objektu uredi eno večje in eno manjše enodružinsko stanovanje v pritličju in nadstropju. Arhitektura objekta mora biti podrejena zakonitostim stavbne dediščine v obravnavanem prostoru, tako glede volumnov, detajlov, materialov in barv. Streha je štirikapna v naklonu 30°, sleme poteka vzporedno z daljšo stranico. Fasade objekta so že izvedene. Poseg se nanaša predvsem na novo notranjo distribucijo prostorov. 

Rekonstrukcija objekta

Rekonstrukcija objekta

Rekonstrukcija objekta

Rekonstrukcija objekta
 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.