Nov predlog Uredbe o dopolnitvah o energetski infrastrukturi 16.9.2010

Na spodnji povezavi je nov predlog Uredbe o dopolnitvah o energetski infrastrukturi, ki je bil objavljen na portalu MG 16.09.2010.

inpro-fotovoltaika-predstavitevhttp://www.mg.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/12134/7431/8c62088648/

S predlaganimi dopolnitvami se naj bi odpravili zapleti glede izvedbe projektov sončnih elektrarn in dileme glede zahtev Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s upravnim postopkom za pridobitev ustreznih soglasij za izvedbo sončnih elektrarn.

S predlogom bodo postale sončne elektrarne 'enostavne naprave za proizvodnjo električne energije', ki se lahko montirajo brez pridobljenega gradbenega dovoljenja.

Predlog prav tako obravnava in določa posebne zahteve, za katerih upoštevanje mora poskrbeti investitor takšnih naprav.
Pogoji za gradnjo in uporabo infrastrukture so natančno definirani v 23.b členu Uredbe, kjer je definirano, da gradbeno in uporabno dovoljenje ni potrebno, med drugim tudi za enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, kamor spadajo naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW, ki pa morajo izpolnjevati še naslednje zahteve:

• Da se enostavna naprava montira na ali v obstoječ, legalno zgrajen objekt ali tik ob njem oziroma v okviru zemljišča, na katerem stoji legalno zgrajen objekt, njena oddaljenost od takšnega objekta in njena višina pa da ne presega 10 metrov, njena tlorisna površina pa da ne presega 20 % zazidane površine objekta; (za točno razlago pojma ZAZIDANA POVRŠINA OBJEKTA GLEJ: http://zaps.si/img/admin/file/DSI/SIST%209836.pdf (Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe. Zazidano površino določa projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče.)

• Da se v primeru montaže enostavne naprave na obstoječi objekt pred začetkom del izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njegove konstrukcije ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost. Statično presojo lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

• Da se v primeru montaže enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega se v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno ogroženi objekt, pred začetkom del izdela študija požarne varnosti, s katero se dokaže, da požarna varnost objekta ne bo za medresorsko uskladitev 7 ogrožena. Študijo požarne varnosti lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca v skladu s predpisi, ki urejajo študijo požarne varnosti;

• Da se v primeru montaže enostavne naprave na obstoječi objekt pred začetkom del izdela presoja, iz katere izhaja, da je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred strelami). Presojo o zaščiti pred strelami lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

• Da se v primeru, če leži zemljišče z obstoječim objektom na območju, ki se skladno s predpisi s področja varstva okolja razvršča v območje II. ali III. stopnje varstva pred hrupom, pred začetkom del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja o zagotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje širjenja hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne naprave izpolnjevalo zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v predpisih s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred hrupom). Presojo o zaščiti pred hrupom lahko izdela oseba, ki skladno s predpisi s področja varstva okolja izpolnjuje pogoje za izvajalca ocenjevanja hrupa;

• Da ima investitor za objekt oziroma zemljišče, na katerem se namerava izvajati montaža, pridobljeno pravico graditi.

• Če leži zemljišče objekta, na katerem naj bi bila montirana enostavna naprava, na območju varovalnega pasu ali varovanem oziroma zavarovanem območju, mora investitor pridobiti soglasja pristojnega organa oziroma službe.


Pripravljamo vso potrebno projektno dokumentacijo za vse vrste sončnih elektrarn.

Pokličite na 040 554 717 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.