Strokovni članki
Natisni E-pošta

Kako do legalizacije črne gradnje?

projektna dokumentacija za legalizacijo črne gradnje Nedovoljena gradnja – “črna gradnja” je objekt, ki ga fizična ali pravna oseba gradi oziroma zgradi in nato uporablja brez gradbenega/uporabnega dovoljenja. Črna gradnja je lahko celoten ali del objekta (prizidek, nadzidava, terasa, balkon, prizidana garaža…), ki se je ne da enostavno odstraniti brezškode za objekt.

Danes je legalizacija enak upravni postopek kot nova gradnja. Zaradi tega mora biti obstoječa gradnja povsem skladna prostorskim aktom, kot so občinski prostorski načrti in prostorski ureditveni pogoji pred njimi. Neskladnost s prostorskim aktom pomeni, da stavbe ni mogoče legalizirati, ne da bi pred tem vse neskladnosti odpravili. Hiše in druge stavbe bo po novem zakonu lažje legalizirati.

Več ...
 
Natisni E-pošta

Ali ste zadovoljni z vašo posteljo?

družinska posteljaImate včasih občutek, da je vaše ležišče previsoko in se ne počutite  'prizemljene' in varne?  Mogoče prenizko? In s težavo vstanete! Ali vam ne odgovarja ležišče? Upam, da bomo v tem članku podali nekaj koristnih nasvetov in kaj vam glede postelje svetuje Feng shui.

 

V postelji preživimo zelo velik del svojega življenja. Da bo naše življenje bolj udobno, moramo izbrati pravo posteljo, ki nam bo ustrezala. Postelja je tisti del pohištva, kjer nikakor ne bi smeli varčevati na račun kakovosti.

Več ...
 
Natisni E-pošta

Eko sklad 2014

eko sklad 2014 V petek 28. 2. 2014 je v Uradnem listu št. 15 izšel težko pričakovani razpis subvencij za energetsko prenovo ali novogradnjo družinskih hiš in večstanovanjskih stavb. Za nove naložbe v učinkovito rabe energije in rabo obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah je letos na voljo 21 milijonov €.

Največji obseg sredstev Eko sklada je torej usmerjen v spodbujanje naložb s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

 

Več ...
 
Obnovljivi viri energije (OVE) Natisni E-pošta

Obnovljivi viri energije (OVE)

prihranitedopetdesetodstotkovVključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter , vodni tok v  rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi. Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

Proizvodnja in soproizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje enakih ali prednostnih možnosti kot proizvodnja iz klasičnih virov, kar številne države izvajajo z različnimi sistemi spodbujanja – subvencijami oz. preko kohezijskih sredstev z nepovratnimi sredstvi.

Več ...
 
Sprejem znižanja odškodnine za kmetijska zemljišča Natisni E-pošta

Odškodnina zaradi gradnje na kmetijskih zemljiščih bo po novem precej nižja!

kmetijska_zemljia Državni zbor je 20.7.2012 sprejel znižanje odškodnin za gradnjo na kmetijskih zemljiščih in sprejel novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki:
-znižuje odškodnine za pozidave kmetijskih zemljišč
-ukinja odškodnine za zemljišča, ki imajo boniteto nižjo od 50
-višina odškodnine bo odvisna tlorisa objekta in ne več od celotnega zemljišča. 

Katera zemljišča spadajo v določanje odškodnin?
Za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za izvajanje določb, ki se nanašajo na skupne pašnike, se poleg zemljišč območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča štejejo tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe zemljišč) uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.

 

Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 6 od 12
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.