Natisni E-pošta

Nadzor nad gradnjo

Gradnja je dolgotrajen in kompleksen proces, pri katerem sodeluje veliko ljudi. Za nemoten potek in kakovostno gradnjo je potreben nadzor nad gradnjo, predvsem pa dobra organizacija in sodelovanje med investitorjem, nadzornikom in izvajalci. Mnogokrat se namreč pojavijo težave pri končnem obračunu, ker pride do velikega odstopanja stroškov. Za to sta največkrat kriva slab popis del, na podlagi katerega se izdela predračun ter nekakovosten nadzor nad gradnjo.
Pri nadzoru pri gradnji je pomembno sodelovanje! (vir: www.ahidra.com)

Popis del

Popis del je sestavni del projektne dokumentacije, v kateri so zajeta dela iz gradbene, obrtniške in inštalacijske stroke. V njem so po sklopih opisana dela in količina del, ki so potrebna za gradnjo objekta. Popis del daje investitorju možnost pregleda stroškov in samega poteka del pri gradnji. Na njegovi podlagi naročnik nato izbere najbolj primernega izvajalca del.

Glavni namen popisa je, da investitor dobi okvirno ceno investicije in vpogled v potek del. Cene gradbenih in obrtniških del, ki jih ponudi izvajalec, lahko na podlagi popisa del investitor primerja s projektantskimi cenami. Poleg natančnega opisa vseh del morajo biti v popisu tudi čim bolj pravilno izračunane količine posameznih del.

Nadzornik mora sproti pregledovati gradbeno knjigo in dnevnik (vir: www.french-property.com) Če je popis nenatančen, se lahko pojavijo velike razlike med količinami in cenami predvidenih in izvedenih del, kar posledično privede do povišanja stroškov izgradnje.

Slovenska zakonodaja popis del pomanjkljivo ureja, zato je oblika projektantskega popisa del še vedno odvisna predvsem od posameznega popisovalca del. Posledično imajo zato izvajalci težave pri kalkulaciji cen v ponudbah, pri končnem obračunu pa tudi investitorji zaradi obsežnih dodatnih del. Da se izognemo nepotrebnim dodatnim delom, je potrebno že v fazi načrtovanja skrbno in natančno določiti potek del in materiale.

Količine izvedenih del mora nadzornik sproti preverjati, izvajalec pa mora voditi gradbeno knjigo, v katero se vpisujejo vsa izvedena dela. Pri določenih količinah se občasno uporabljajo napačne količinske mere, na primer: montaža delovnega odra obračunana po količinski meri komplet (klp), namesto na m2. Odgovorni nadzornik mora zato med gradnjo nadzorovati potek del in količine izvedenih del, vsako odstopanje od projekta pa mora ustrezno zapisati in o teh spremembah obvestiti izvajalca ter investitorja, ki mora vsa odstopanja tudi odobriti. Med gradnjo je zato potrebno pregledovati in potrjevati gradbeni dnevnik in s pregledom gradbene knjige preverjati obračunske situacije. Popis del mora biti torej natančno in kakovostno narejen.

Priporočljivo je, da popis del izvede projektant, ki ima na tem področju izkušnje, pozna trg in cene, ter je neodvisen od izvajanja del. Naloga projektanta, ki izvede popis del je, da pred začetkom gradnje temeljito pregleda teren in načrte. Na takšen način se lahko v veliki meri pripomore, da bodo odstopanja stroškov v ponudbi in končnem obračunu čim nižja.

Na razliko v končni ceni vplivajo tudi pogodbeno dogovorjeni načini obračunavanja (vir: www.buildingwizard.com.au)

Vprašanju, kdo bo kril razliko v stroških se lahko izognemo, če v pogodbo, ki jo investitor sklene z izvajalcem, vnesemo določena pogodbena določila, ki se nanašajo na presežna, dodatna in nujna nepredvidljiva dela. Razlika v končni ceni torej ni odvisna samo od kvalitete popisa del, temveč tudi od pogodbeno dogovorjenega načina obračunavanja.

Pri gradnji moramo torej vseskozi nadzorovati in spremljati potek del. Ključnega pomena je kvalitetno in natančno izdelan popis del, na podlagi katerega se izdela predračun in podpiše pogodba med izvajalcem in investitorjem. S tem in sprotnim nadzorom nad izvedenimi deli zmanjšamo verjetnost, da bi končni obračun odstopal od pogodbene vrednosti. Vsekakor pa mora biti med vsemi sodelujočimi v procesu gradnje vzpostavljeno sodelovanje.

 

Oglasite se med uradnimi urami v eni od naših poslovalnic ali pa nas pokličite na 05 90 37 440, kjer boste dobili odgovore na vsa vaša vprašanja, ki vas najbolj težijo.
 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.