Sprejem znižanja odškodnine za kmetijska zemljišča Natisni E-pošta

Odškodnina zaradi gradnje na kmetijskih zemljiščih bo po novem precej nižja!

kmetijska_zemljia Državni zbor je 20.7.2012 sprejel znižanje odškodnin za gradnjo na kmetijskih zemljiščih in sprejel novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki:
-znižuje odškodnine za pozidave kmetijskih zemljišč
-ukinja odškodnine za zemljišča, ki imajo boniteto nižjo od 50
-višina odškodnine bo odvisna tlorisa objekta in ne več od celotnega zemljišča. 

Katera zemljišča spadajo v določanje odškodnin?
Za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za izvajanje določb, ki se nanašajo na skupne pašnike, se poleg zemljišč območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča štejejo tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe zemljišč) uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.

 

Kdo plača odškodnino?
Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču, zaradi česar se to zemljišče ne bo več uporabljalo za kmetijsko pridelavo, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Kolikšna je višina odškodnine za spremembo namembnosti?
Pojdi na izračun --> tukaj.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od površine tlorisa objekta.

 

Potrebujete gradbeno dovoljenje za vaš objekt?

 

Vir: http://gradovivoblakih.blogspot.com/2011/07/placilo-za-spremembo-namembnosti.html

 
 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.