Natisni E-pošta

Sprememba namembnosti

Poznamo dve vrsti spremembe namembnosti, in sicer spremembo namembnosti objekta in spremembo namembnosti zemljišča (sprememba namenske rabe).

Pri spremembi namembnosti zemljišča se na pristojno občino pošlje elaborat, ki je pobuda za spremembo prostorskega načrta. Če je nova namenska raba sprejemljiva in utemeljena, občina pobudo upošteva pri izdelavi naslednjega prostorskega načrta. Tako lahko npr. kmetijsko zemljišče postane stavbno zemljišče in obratno.

Pri spremembi namembnosti objekta le-temu spremenimo namembnost iz npr. stanovanjske v poslovno dejavnost. Postopek je skoraj popolnoma enak postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo, saj mora nova namembnost ustrezati tudi določilom prostorskega načrta.

 Cena spremembe namembnosti objekta

Potrebujete spremeniti namembnost na vašem zemljišču oz. vašega objekta? Pokličite 059 037 440 - Inpro 22 d.o.o.

gameljne
 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.