Idejna zasnova (IDZ)

3135
Idejna zasnova (IDZ)

Za dodatne informacije in vprašanja nam lahko pišete na info@inpro-projektiranje.com ali nas pokličete na 059 037 440.

Pred pričetkom projektiranja se je potrebno z naročnikom dogovoriti, kakšne so želje, kako naj bi objekt izgledal, kako bo le-ta posegal v prostor, katera mnenja bo potrebno pridobiti in kako bi bilo mogoče realizirati naročnikove želje. Ko so začrtani osnovni parametri, se delo prepusti strokovnjakom. Ko imamo osnovano idejno zasnovo, se prične oblikovati prva podoba oziroma osnovni izgled objekta. Izdelani so že osnovni načrti objekta s fasadami, vidi se lokacija objekta in njen vpliv na okolje. Idejni projekt bo služil pridobivanju projektnih pogojev in bo temelj za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Idejna zasnova (IDZ) je uvodni del projektne dokumentacije, katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma mnenj za priključitev pristojnih mnenjedajalcev. Vodilna mapa idejne zasnove obsega naslovno stran, kazalo vsebine projekta, splošne podatke o nameravani gradnji in podatke o projektantih. Vsebuje tudi lokacijske podatke in dokazno dokumentacijo.