Kako izbrati pravo hišo

380
Kako izbrati pravo hišo

Kako izbrati pravo hišo

Hitro razvijanje tehnologij omogoča, da lahko pri gradnji hiš izbiramo med različnimi materiali. Odločitev med klasično gradnjo, iz betonskih in opečnih zidakov, ali montažno gradnjo ali kombinacijo obeh, je predvsem investitorjeva. Pri obeh načinih so tako prednosti kot slabosti, ki jih je pred izvedbo gradnje potrebno temeljito pretehtati. Strokovno svetovanje arhitekta je v tej fazi za investitorja ključnega pomena.

V začetni fazi načrtovanja objekta (idejna zasnova) arhitekt preveri možnosti, omejitve ter pogoje gradnje na investitorjevi parceli, ki so razvidni iz lokacijske informacije in prostorskih aktov. Temu sledi uskladitev investitorjevih želja z možnostmi gradnje objektov na določenem območju.

Investitor celostno predstavi svoje želje, ki jih arhitekt realizira v skladu z možnostmi oziroma zakonskimi akti.

Investitor lahko s svetovanjem arhitekta izbere ustrezno tlorisno obliko objekta, razporeditev prostorov, kjer so zelo pomembne komunikacije med samimi prostori. Pogosto združujemo v bivanjski del hiše kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo, v spalni del pa spalnice in otroške sobe ter prostore, namenjene higieni (stranišče, kopalnica). V objektu predvidimo tudi prostore, namenjene shranjevanju (shramba, utility). V tej fazi je zelo pomembno pravilno načrtovanje opreme v prostorih.

Enako kot izbira tlorisne zasnove objekta je pomembna tudi etažnost le-tega. Pri vsaki etaži lahko v tlorisu vključimo tudi balkone ali terase po želji investitorja.

Pri obliki in velikosti strehe lahko izbiramo med simetričnimi – asimetričnimi dvokapnicami, enokapnicami, ravnimi strehami, dodanimi frčadami, strešnimi okni … Izbira strešne kritine je pogojena z naklonom strehe.

Izbira fasade z razporeditvijo odprtin (okna, vrata) je pomemben dejavnik estetskega videza objekta in umeščenosti slednjega v prostor.

kako izbrati hišo1

kako zgraditi hišo-03

Pri načrtovanju objekta je potrebno predvideti kje bodo potekale elektro inštalacije, strojne inštalacije kot so vodovod, kanalizacija, ogrevanje … ter izdelati načrt gradbenih konstrukcij.

Vse pogosteje se investitorji poleg klasične hiše odločajo tudi za nizkoenergijsko ali pasivno, kjer so poraba energije za ogrevanje ter toplotne izgube veliko manjše kot pri klasičnih objektih.

Lega, velikost in oblika objekta morajo biti prilagojeni parceli. Pri tem je potrebno predvideti tudi zunanjo in prometno ureditev ter priklop na infrastrukturo.