Naravna gradnja

2472
Naravna gradnja
Naravno  – pojem, ki se v naši vsakdanjosti pojavlja že skoraj na vseh področjih življenja. Na eni strani visok tehnološki napredek, na drugi strani stremljenje k naravnemu, takemu kot je ustvarjeno v naravi oz. dano iz narave, v izvornem in najbolj čistem pomenu besede. Spoznavamo, da moramo okolje manj obremenjevati, tako z porabo energije, škodljivimi emisijami ter predvsem vse manj izkoriščati neobnovljive vire tako energije kot surovin. 
Gradnja 
 – pojem, ki se nanaša na bivanje in počutje človekovega zatočišča. Zatočišče, ki predstavlja mehansko zaščito pred vetrom, požari, toplotno, sonce, pa tudi omejen prostor, ki predstavlja našo lastnino, naš dom – subtilnejšo plat bivanja a toliko bolj zadovoljujočo za obstoj slehernika, če je ugodna. 
 
Naravna gradnja je tako gradnja, ki prihaja vse bolj v ospredje naše zavesti, je pa tudi vse bolj razširjena in ekonomsko dostopna. Je gradnja naših prednikov, ki pa jo lahko nadgradimo s sodobnejšim znanjem in prilagodimo sodobnejšim potrebam.
 
 
Naravna gradnja hiše z deviškimi materiali

Če samo pogledamo po stavbah tradicionalne gradnje Slovenije, vidimo, da je bila v preteklosti gradnja prilagojena okolju in zato raznolika, saj je vsebovala lokalno dobavljive surovine, ki so jih uporabljali za konstrukcijo ter toplotno izolacijo: glina in pesek, slama, zbita zemlja, les, kamen. Slednje uvrščamo med avtohtone materiale. 

Danes se v našem prostoru uveljavljajo tudi druge surovine za naravno toplotno izolacijo, večinoma rastlinskega izvora, ki se po potrebi reciklirajo ali razgradijo, kot so lesna vlakna, celulozni kosmiči. Uporabljajo se tudi: pluta, slama, konoplja, lan, ovčja volna, kokosova vlakna in bombaž, vendar manj razširjeno. Na tržišču pa se pojavljajo vedno novi, alternativni toplotni izolacijski materiali, kot so recimo tekstilni ostanki.


Tehnike uporabe naštetih materialov, kot je recimo gradnja iz slame, zbite zemlje, lesa ali kamna ipd. se razlikujejo, vendar prihajajo zopet vse bolj v uporabo, prilagojene sodobnim potrebam. Zadoščeno je tako estetiki kotkakovosti bivanja, okusu, tako v ravnih ali zaokroženih oblikah, barvah, teksturi, za tiste bolj ročno spretne ali z umetniško žilico pa je lahko naraven material tekom gradnje tudi vir kreiranja. Materiale za naravno gradnjo lahko po dotrajanosti tudi ponovno uporabimo oz. recikliramo. Tehničnim karakteristikam, kot je toplotna prehodnost ali protipožarna varnost ter statična stabilnost naravna gradnja hiš povsem ustreza.

Ko naredite premike v sebi, se spremeni tudi odnos do okolja.

 
Prednosti in slabosti naravne gradnje proti klasični gradnji
VIDIKINARAVNA GRADNJA HIŠKLASIČNA GRADNJA HIŠ
Odtis ogljikovega dioksidapri uporabi lokalno pridelanih surovin, minimalenvečji pri izdelavi in sami gradnji
Materialekološki – deviški, hitreje razgradijo, možnost recikliranjaprefabriciran – toplotne in kemične obdelave, dlje časa za razgradnjo
Izlged objektasodobensodoben
Izolativnostohranitev pridobljene toplote znotraj prostoraoddajanje toplotne ponoči, podnevi zmeren hlad
Občutek stika z naravonaravni materiali konstrukcije in ometovindustrijsko obdelani materiali konstrukcije in ometov
Ekonomičnost gradnje za pasivno hišocenejša (slamnate bale)dražji
Gradnjaprimerljiva z klasično gradnjo, dostopna in hitro izvedljiva, če uporabimo lokalne surovine, možen tudi vložek lastnega materiala in delagradnja poteka postopno, po fazah, t.i. »mokra gradnja«, ki vsebuje vodo, da izhlapi, zato se lahko tako gradnjo začasno ustavi in prilagodimo finančnim oz. časovnim zmožnostim, možen tudi vložek lastnega dela