Projekt izvedenih del (PID)

2970
Projekt izvedenih del (PID)

Potrebujete več informacij o projektu izvedenih del? Pokličite +386 (0)59 037 440 ali nam pišite na igor.povhe@inpro-projektiranje.com . 

Vodilna mapa v projektu izvedenih del (PID) poleg naslovne strani in uvodnih podatkov vsebuje tudi izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta za izvedbo ter dokazno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev za projektante in dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti.

Mape s prikazi so izdelane kot mape z načrti v obliki in z vsebino, kot je določena tudi za projektno dokumentacijo. Načrti morajo vsebovati vse elemente izvedene gradnje (na primer konstrukcije, inštalacije, naprave ipd.) v tlorisih in značilnih prerezih. Načrti so izdelani tako, da se lahko besedilno in grafično dopolnijo s spremembami in dopolnitvami, ki so nastale med gradnjo. Za osnovo se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo. Spremembe in dopolnitve morajo biti na posamezni risbi jasno vrisane in označene (na primer z drugo barvo). Če pri gradnji ni prišlo do nobenih sprememb in dopolnitev, se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo, vendar mora biti v tem primeru načrtu priložena podpisana izjava odgovornega projektanta, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo. Tako dopolnjen projekt za izvedbo je najmanj, kar se šteje za projekt izvedenih del, ki ga je potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, vendar je potrebno pred izdajo uporabnega dovoljenja predložiti čistopis projekta izvedenih del. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po izvedeni gradnji, se projekt izvedenih del priloži v obliki projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Cenik Projekt izvedenih del PID