Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV)

1370
Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV)

Za dodane informacije in vprašanja nam lahko pišete na igor.povhe@inpro-projektiranje.com ali nas pokličete na 059 037 440.  

Vodilna mapa v projektu za obratovanje in vzdrževanje (POV) vsebuje naslovno stran, kazalo in splošne podatke o izvedeni gradnji.Prikazi vsebujejo slikovno gradivo, risbe in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta in vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Sem spadajo tudi dokumenti, ki spremljajo vgrajene gradbene proizvode, naprave in opremo na trgu in določajo njihov način vgradnje, uporabe in vzdrževanja.

Značilni za ta projekt so prikazi minimalnih obveznih časovnih razmikov rednih pregledov ter rokov in obsega občasnih pregledov. Tu je tudi prikaz obsega vzdrževalnih del, ki zagotavljajo, da bo objekt ves čas uporabe izpolnjeval bistvene zahteve. Če je v objektu več kot eno stanovanje (ali poslovni prostor), je treba projektu za obratovanje in vzdrževanje priložiti tudi načrt za etažne lastnike, s katerim se prikaže lega posameznih stanovanj (ali poslovnih prostorov), lega skupnih prostorov ter lega zunanjih skupnih površin na gradbeni parceli.