Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)

1410
Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)

Potrebujete več informacij za vpis v uradne evidence? Pokličite +386 (0)59 037 440

Projekt za vpis v uradne evidence (PVE) je izdelan v obliki elaborata, ki omogoča vpis objekta v zemljiški kataster in vpis stavb v katasterstavb. Elaborat je izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.