Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)

1006
Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)

Potrebujete več informacij za vpis v uradne evidence? Pokličite 059 037 440. 

Projekt za vpis v uradne evidence (PVE) je izdelan v obliki elaborata, ki omogoča vpis objekta v zemljiški kataster in vpis stavb v katasterstavb. Elaborat je izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.