Projektiranje

Potrebujete gradbeno dovoljenje? Za vas izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobimo gradbeno dovoljenje.
Projektiranje
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Cenik
PAKET # 1 - GRADBENO DOVOLJENJE
do 100 m2
2000€ ali 199€/mesec
PGD dokumentacija
vodenje upravnega postopka
PZI dokumentacija
PAKET # 3 - GRADBENO DOVOLJENJE
do 100 m2
4000€ ali 399€/mesec
PGD dokumentacija
vodenje upravnega postopka
PZI dokumentacija
Pogosta všrašanja

Za začetek projektiranja potrebujete zazidljivo zemljišče, geodetski posnetek in lokacijsko informacijo.

Lokacijska informacija po zakonu ni obvezen dokument, vendar jo projektant zahteva zaradi informacij o pogojih gradnje ter omejitev, vezanih nanjo.

Geodetski posnetek izdela pooblaščeni geodet. Geodet mora biti IZS (Inženirska zbornica Slovenije).

reference
  • All
  • Legalizacije
  • Novogradnje
  • PRENOVE
  • SLK kritine
  • sončne elektrarne