Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa za njegov del, ki predstavlja tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in ga je mogoče samostojno uporabljati, če se objekt gradi oziroma…