Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa za njegov del, ki predstavlja tehnično, tehnoloÅ¡ko ali funkcionalno celoto in ga je mogoče samostojno uporabljati, če se objekt gradi oziroma…