Toplotna izolacija stavb

263
Toplotna izolacija stavb

Toplotna izolacija stavbe¬†je pomembna tako pri novogradnjah kot tudi pri starejŇ°ih objektih, saj izolacija v mrzlih dneh¬†prepreńćuje prehod toplote¬†iz objekta navzven, v vrońćih dneh pa od zunaj navznoter, s ńćimer¬†ohranjamo Ňĺeljeno temperaturo, saj toplotne lastnosti gradbenih materialov, ki jih uporabljamo za izdelavo konstrukcije stavbnega ovoja, ne zadoŇ°ńćajo, da bi lahko ti gradbeni materiali opravljali samostojno funkcijo toplotne zaŇ°ńćite. Prav tako pa je izolacija stavbe pomembna tudi zaradi¬†trenda rasti energentov¬†in s tem zviŇ°anja energijskih stroŇ°kov. Najbolj pomembna je izolacija zunanjih sten, saj lahko toplotne izgube skozi te stene predstavljajo kar do¬†40% toplotnih izgub stavbe.

Izbira toplotnoizolacijskih materialov na trgu je izredno pestra. Najveńćkrat uporabljeni materiali, ki se uporabljajo za toplotno izolacijo so tako Ň°e vedno¬†steklena in mineralna volna,¬†stiropor¬†ter¬†poliuretan, vedno bolj pa se uporabljajo tudi¬†¬ĽekoloŇ°ki¬ę toplotnoizolacijski materiali, pri katerih se v celotnem procesu, to je od izdelave materiala vse do uporabe in odstranitve, ńćim manj obremenjuje okolje.

Izbira primernega izolacijskega materiala

Pri izbiri materiala je potrebno upoŇ°tevati¬†podatek o toplotni prehodnosti, saj so materiali, pri katerih je manjŇ°a vrednost toplotne prehodnosti, bolj primerni za toplotno izolacijo, pri ńćemer pa je pomembna informacija, da noben material ne zaustavi popolnoma prehajanja toplote, ampak ga le upońćasni. Poleg tega je zaŇĺeljeno izbrati material s ńćim¬†veńćjo poŇĺarno odpornostjo,¬†manjŇ°o obńćutljivostjo na vlago,neŇ°kodljivostjo za zdravje, obstojnostjo, prav tako pa na izbiro vpliva tudi cena in stroŇ°ki izdelave, odlońćitev o izbiri materiala pa je odvisna tudi od predvidenega mesta in nańćina vgradnje.

Klasińćni toplotnoizolacijski materiali

Mineralna vlakna (Kamena in steklena volna)

Izolacija iz mineralnih vlaken je¬†obstojna pri visokih temperaturah¬†ter je¬†kemijsko nevtralna. Poleg tega¬†se ne stara¬†in zaradi njene stopnje toplotne prevodnosti¬†spada med najboljŇ°e in cenovno ugodne izolatorje.steklena volna

Poliuretanska pena

Proizvajajo jo iz surovine, ki izhaja iz naftno predelovalne industrije. V nasprotju z mineralnimi vlakni je¬†izhajanje Ň°kodljivih kemijskih snovi po vgradnji zanemarljivo.¬†Uporablja se predvsem v industriji kot tudi pri nekaterih postopkih sanacije streh. Pena je¬†odporna na spremembe temperature, na vlago ter na plesen.¬† ¬† Poliuretanska pena1

Ekspandirani polistiren (Stiropor)

Je¬†cenovno ugoden material, ki je izdelan iz naftnih derivatov. Velja poudariti, da je¬†stiropor odlińćen toplotni izolator, je¬†poŇĺarno varen ter obstojen, saj se njegove lastnosti sńćasom ne spreminjajo. Poleg tega je¬†enostaven za vgradnjo ter prilagodljiv, saj ga lahko uporabimo za razlińćne namene gradnje. Stiropor je¬†zdravju neŇ°kodljiv¬†in¬†ga lahko recikliramo.¬† stiropor

Alternativni izolacijski materiali

Slama

Vńćasih so jo uporabljali kot kritino, danes pa se ponovno¬†uporablja za toplotno izolacijo¬†ter hkrati tudi kot polnilo v obliki slamnatih blazin, s katerimi se zapolnijo votline pri skeletni gradnji. Slama ima¬†izjemne izolacijske sposobnosti, poleg tega hitro zraste in se za njeno Ňĺetev in baliranje ne uporabi veliko energije. V kolikor slamo obloŇĺimo z obojestranskim ilovnatim ometom, ima slamnata stena¬†zelo dobro poŇĺarno odpornost.¬†Gradnja s slamnatimi balami¬†postaja v danaŇ°njih ńćasih spet ńćedalje bolj aktualna. slama

Celulozni kosmińći

So¬†najbolj popularen ekoloŇ°ki toplotnoizolacijski material, ki¬†nastane s predelavo starega ńćasopisa, je¬†zmerne cene¬†in¬†dobrih toplotno izolacijskih lastnosti. Celulozne kosmińće obdelajo z borovo soljo, ki je naravni konzervans in je izolacija zato odporna na plesni ter na insekte. Ta izolacijski material je¬†izdelan z malo energije,¬†prednost je tudi njen nańćin vgradnje,¬†ker jo lahko strojno vpihujemo.

celulozni kosmici

Konoplja

Ima¬†odlińćne toplotno izolacijske lastnosti, poleg tega pa¬†uravnava vlago v prostoru. Konopljo kot toplotno izolacijski material je mogońće dobiti v¬†obliki ploŇ°ńć in rol. Vlakna konoplje se uporabljajo kot dodatek za fine ilovnate omete.

konoplja

Prednosti in slabosti¬†klasińćnih¬†in¬†alternativnih¬†materialov:

Lastnosti materialov