Gradbene konstrukcije

840
Gradbene konstrukcije

Načrt gradbenih konstrukcij predstavljajo strokovne rešitve, ki poleg strokovnega znanja in izkušenj zahtevajo prav tako ustvarjalen pristop. Delo obsega konstruiranje in dimenzioniranje nosilnih konstrukcij iz lesabetona in jekla. Statične izračune konstrukcij izvajamo v za to prirejenih programih. Projektiranje gradbenih konstrukcij zajema glede na vrsto nosilne konstrukcije prav tako izrisovanje armaturnih načrtov in detajlov.

 

Ukvarjamo se tudi s tridimenzionalnimi (3D) prikazi projektiranih konstrukcij:

  • masivna gradnja;
  • montažne konstrukcije;
  • jeklene konstrukcije;
  • lesene konstrukcije;
  • oporni zidovi in prepusti;
  • globoko temeljenje.

 

Potrebujete projekt gradbenih konstrukcij? Pokličite 059 037 440 ali pišite na info@inpro-projektiranje.com