Sončna elektrarna in gradbeno dovoljenje

1008
Sončna elektrarna in gradbeno dovoljenje

Dileme o gradbenih dovoljenjih

Spet slovenski primer, ko leva roka ne ve, kaj počne desna: kar nekaj investitorjev je zbeganih, saj so jim gradbeni inšpektorji z odločbami naložili odstranitev sončne elektrarne.

Investitorji v sončno elektrarno, ki želijo slednjo postaviti na streho, naj pred naložbo zelo skrbno proučijo, ali za postavitev potrebujejo gradbeno dovoljenje ali ne. V Sloveniji namreč jasnih predpisov za to področje ni. Tako se že dogaja, da so gradbeni inšpektorji za postavljene sončne elektrarne izdali odločbo za njihovo odstranitev.

Ministrstvo za okolje in prostor na vprašanje, ali mora investitor v sončno elektrarno na strehi pridobiti gradbeno dovoljenje, ne daje jasnih odgovorov. V teh primerih gre lahko za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ali pa za rekonstrukcijo objekta. Investicijsko vzdrževalna dela so dela na objektu ali za potrebe objekta in vključujejo izvedbo popravil, gradbenih inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma se izvedejo druge njihove izboljšave (prvi odstavek 22. Člena uredbe). Če sončna elektrarna sodi med investicijska vzdrževalna dela, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Če pa gre za rekonstrukcijo objekta, mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje.

Presoja o tem je po trditvah ministrstva za okolje in prostor izključno v domeni gradbenega inšpektorja, ki na terenu ugotovi, za kakšno gradnjo gre in skladno s svojimi ugotovitvami tudi ukrepa.

Upravna enota meni eno, gradbeni inšpektor pa drugo.

Takšna argumentacija nikakor ni spodbudna za investitorje. Vsekakor je za razvoj panoge, pa tudi za učinkovitost državnih ukrepov za razvoj obnovljivih virov energije treba postaviti jasna pravila v Sloveniji pa se dogajajo primeri, da upravna enota neki projekt opredeli kot investicijska vzdrževalna dela, za kar gradbeno dovoljenje ni potrebno (kar je jasno zapisano tudi v sporočilu upravne enote), čez nekaj mesecev pa gradbeni inšpektor investitorju za isti projekt izda odločbo, da mora elektrarno odstraniti, saj nima gradbenega dovoljenja.

Vprašanje gradbenih dovoljenj za sončne elektrarne je po dokumentih in odgovorih, ki smo jih prejeli iz različnih podjetij in državnih organov, v Sloveniji siva lisa. To problematiko različne institucije obravnavajo različno. Jasno je le področje samostoječih sončnih elektrarn, za katere mora investitor v vsakem primeru pridobiti gradbeno dovoljenje.

Andrej Hanžič: Stvari so dovolj jasne!

Andrej Hanžič iz podjetja Enersis pa pravi, da so stvari precej bolje urejene, kot se zdi na prvi pogled. Ministrstvo za okolje in prostor je po njegovih trditvah upravnim enotam dalo jasna navodila glede gradnje foto napetostnih elektrarn. Gradbeno dovoljenje je tako treba pridobiti v vseh primerih, razen če gre za enostaven gradbeni objekt ali investicijsko vzdrževanje, hkrati pa je proizvodnja električna energija iz fotonapetostne elektrarne namenjena za lastne potrebe. Se pravi, da je za vse elektrarne, ki oddajajo električno energijo v omrežje, treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

»Jasna pravila so da na tudi ob pridobitvi deklaracije o napravi fotonapetnostni elektrarni, kjer piše, da objekt potrebuje uporabno dovoljenje,« pravi Hanžič. Uporabno dovoljenje pa je mogoče pridobiti na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja in tehničnega prevzema fotonapetnostne elektrarne.

Zajezitev divjega razvoja

Dosedanja protislovja po Hanžičevih besedah negativno vplivajo na gradnjo fotonapetostnih elektrarn. »Zbegani so tako investitorji kot izvajalci. Veliko je nenatančnih informacij, ki jih nekateri dajejo zaradi čimvečje prodaje, kar seveda ni prav,« trdi sogovornik. Zato dodaja, naj investitorji pred projektom dobro preverijo, komu bodo zaupali izvedbo. Ravno takšne pasti, kot je (ne)pridobivanje gradbenega dovoljenja, so lahko včasih usodne. In namesto da bi bila naložba uspešna, lahko propade. Le dobri izvajalci poznajo zakonsko ureditev in investitorju še pred projektom natančno opišejo vse postopke.

»Država je z določilom, da je treba v večini primerov za gradnjo fotonapetostne elektrarne pridobiti gradbeno dovoljenje, umirila divji razvoj panoge. S tem je dala več poudarka strokovnosti,« meni Andrej Hanžič, ki trenutno še ne more odgovoriti, ali bo to dovolj za prehod iz divjega razvoja v bolj premišljene investicijske projekte.

Vir: Finance, marec 2010

SPREMLJAJTE NOVOSTI O SONČNIH ELEKTRARNAH IN GRADBENIH DOVOLJENJIH TUKAJ