Gradbene faze v gradnji

2870
Gradbene faze v gradnji
Gradbene faze se razčlenjujejo glede na fizično izgradnjo objekta po principu rasti objekta (od zakoličbe objekta do vselitve). Izkustveno govorimo o petih gradbenih fazah, ki običajno obsegajo:

I. GRADBENA FAZA

Začetek gradnje

Pomeni začetek izgradnje in zajema:

 • pripravljalna dela na gradbišču,
 • zakoličbo objekta,
 • izkop gradbene jame ter
 • izvedbo temeljev in/ali temeljne plošče.

II. GRADBENA FAZA

začetek I .Gradbene faze

Pomeni izdelavo kletne plošče pri objektih, ki so podkleteni.

III.GRADBENA FAZA

Pomeni:

 • izvedbo konstrukcijskih gradbenih del vseh etaž in podstrešja,
 • izvedbo strešne konstrukcije in
 • izvedbo krovskih del.

IV. GRADBENA FAZA

VKLJUČUJE PREDVSEM OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

 • vgradnjo stavbnega pohištva (okna, vrata, nosilni elementi ograj …),
 • izvedbo predelnih sten v notranjosti objekta,
 • suhomontažna dela (mavčnokartonska dela predelnih sten in spuščenih stropov),
 • izdelavo izolacije objekta (toplotna in zvočna izolacija sten, stropov in podov),
 • napeljavo vseh potrebnih inštalacij (električne (moč in razsvetljava), informacijske (računalniško omrežje/telefon), vodovod in odtoki, eventualna plinska inštalacija, sistem ogrevanja, sistem hlajenja),
 • izdelavo cementnih prevlek (estrihi),
 • izdelavo notranjih in zunanjih (fasadnih) ometov,
 • talne in stenske obloge, ki zahtevajo mokro vgradnjo (keramičarska dela, polaganje kamna),
 • ključavničarska dela,
 • fasaderska dela.

zaključna dela

V. GRADBENA FAZA

POMENI ZAKLJUČITEV GRADNJE OBJEKTA TER VKLJUČUJE VSA PREOSTALA IN ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

 • finalno montažo inštalacijskih elementov (stikala, svetila, sanitarna oprema, grelna telesa …)
 • slikopleskarska dela,
 • eventualna interna steklarska dela,
 • polaganje talnih oblog.