Lokacijska informacija

1002
Lokacijska informacija

Potrebujete lokacijsko informacijo? Pokličite na 059 037 440 ali pišite na info@inpro-projektiranje.com

Lokacijsko informacijo na podlagi uradnih evidenc izda občina, in sicer na območju, na katerem se nahaja zemljišče. Izda se v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse. Lokacijska informacija se izdaja predvsem v tri namene:

  • za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih;
  • za namen prometa z nepremičninami;
  • za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu.

 

Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje nameravane gradnje, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov. Lokacijska informacija ni več nujni sestavni del projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, projektant pa jo potrebuje pri pripravi projekta.