Pravni nasveti pri gradnji hiše

1251
Pravni nasveti pri gradnji hiše

Imeti lastno hišo so sanje marsikaterega posameznika. Gradnja lastne hiše, vselitev vanjo ter vse potrebne investicije, ki so del uresničitve teh sanj, da je naše domovanje prijetno ter ustreza našim željam, predstavljajo enega od največjih projektov posameznika v njegovem življenju.

Ker projekt od parcele do zgraditve in vselitve obsega veliko različnih opravil, ki terjajo ogromno denarja in časa, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj nasvetov, ki vam bodo olajšali samo gradnjo ter vas opozorili, na kaj je potrebno biti pozoren.

Najprej se bo potrebno odločiti, kje boste hišo zgradili. Če imate v lasti nepremičnino, na kateri bo hiša stala, boste prihranil kar nekaj denarja, v nasprotnem primeru pa bo potrebno zemljišče za bodoče domovanje še kupiti. Gradnja bo cenejša v primeru, da je v bližini zemljišča že obstoječe komunalno omrežje in je zemljišče povezano s cestnim omrežjem. V nasprotnem primeru bo potrebno pridobiti služnosti za priključitev na omrežje preko tujih parcel. Urejene služnosti in priključki na infrastrukturo so tudi pogoj, da lahko pridobite mnenja predmetnih mnenjedajalcev za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pred samim nakupom nepremičnine se je dobro pozanimati, ali je nepremičnina, na kateri nameravate graditi, po Občinskem prostorskem načrtu določena kot stavbno zemljišče in bo na njem možna gradnja. Zaradi morebitnih nevšečnosti je smiselno, da preverite tudi stanje nepremičnine v zemljiški knjigi. Predvsem se je dobro pozanimati, kakšen objekt se na določenem zemljišču lahko zgradi, saj se vam v primeru, da nameravanega objekta po Občinskem prostorskem načrtu ni mogoče zgraditi na vašem zemljišču, nakup nepremičnine ne izplača, saj na njem ne boste mogli zgraditi željenega objekta.

Če se boste odločili za nakup že zgrajenega objekta, se je dobro vnaprej pozanimati, ali je objekt skladen z gradbenim dovoljenjem, kar se preveri na Upravni enoti na osnovi lokacijske informacije in vpogleda v prostorski plan za ta obstoječi objekt. Če objekt ni skladen z gradbenim dovoljenjem, se namreč šteje za nezakonito gradnjo in ga morate najprej legalizirali. Pri starih objektih, ki nimajo gradbenega dovoljenja, se legalnost objekta ugotavlja z aerofoto posnetkom, izjavo prič in drugimi dokumenti, ki dokazujejo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967. Pri legalizaciji obstoječih objektov, ki niso skladni z gradbenim dovoljenjem, je potrebno upoštevati, da je objekt že zgrajen in ga je včasih težko uskladiti z veljavnimi prostorskimi akti, prav tako pa je v primeru zmanjšanega odmika od parcelnih meja (min. 4,0 m) potrebno pridobiti še soglasja sosedov, pri tem pa lahko prav tako pride do zapletov. Previdnost pri nakupu zemljišča oziroma obstoječega objekta torej nikakor ni odveč.

 Po sklenitvi prodajne pogodbe za nakup nepremičnine lahko na podlagi pogodbe in potrdila o plačilu davka na promet nepremičnin, ki ga dobite na davčnem uradu, predlagate pristojnemu Okrajnemu sodišču vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Da boste vedeli, kaj in kako lahko gradite na svojem zemljišču, bo potrebno naročiti lokacijsko informacijo (je skladna z Občinskim prostorskim načrtom). Vlogo za izdajo lokacijske informacije vložite na Občini, na območju katere se nahaja nepremičnina. Ko se prepričate, kaj lahko gradite, lahko stopite v akcijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za gradnjo hiše boste potrebovali:

– Gradbeno dovoljenje, za njegovo pridobitev pa potrebujete:

inzeniring inpro

  • idejno zasnovo: izdela se na podlagi lokacijske informacije, sestavljena je iz Vodilne mape (0), načrta arhitekture ter prikaza priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Je podlaga za projektne pogoje, ki se pridobijo, ko se idejna zasnova vloži pristojnim mnenjedajalcem (Arso, elektro, komunala… ). Izdela jo projektant.
  •  projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) – DGD: vsebuje vse zahtevane načrte ter elaborate in vodilno mapo projektne dokumentacije. Izdela ga projektant. DGD je potrebno predložiti ustreznim mnenjedajalcem, ki ob izpolnjevanju projektnih pogojev izdajo mnenje.

– Projekt za izvedbo – PZI: ta vsebuje vodilno mapo projektne dokumentacije, načrt gradbenih konstrukcij, arhitekture, električnih in strojnih inštalacij… PZI izdela projekant.

Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja se vloži na pristojno Upravno enoto. Vso dokumentacijo in mnenja je treba vložiti v Vodilno mapo št. 0, jo zvezati z državno vrvico, opremiti z žigom in podpisom odgovornega projektanta ter skupaj z zahtevanimi načrti in elaborati oddati v dveh izvodih na Upravno enoto. Na podlagi projektantskega predračuna, ki je sestavni del DGD, upravni organ določi gradbeno takso, ki jo je treba poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja, prav tako tudi komunalni prispevek, ki ga obračuna občina. V 30. dneh mora upravni organ odgovoriti na vlogo. Če je ta popolna, bo Upravna enota izdala gradbeno dovoljenje. Po njegovi pravnomočnosti lahko pričnete z deli na gradbišču, za kar boste potrebovali PZI.

Da bo pridobitev gradbenega dovoljenja potekala čim bolj brez težav, vam svetujemo, da ste pozorni, da imate vsa zahtevana mnenja in da projekt vsebuje vse zakonsko predpisane sestavine. Prav tako morate predložiti potrdilo o plačilu upravne takse za pridobitev gradbenega dovoljenja, potrdilo o plačilu po tarifni št. 39, odločbo in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka. Za objekt mora biti zagotovljena minimalna komunalna oskrba. Navsezadnje pa je najbolj pomembno, da na nepremičnini sploh lahko gradite, da ste lastnik in prostorski načrt predvideva gradnjo na vaši nepremičnini. Če imate hišo namen zgraditi sami, pa zakon določa, da je gradnja v lastni režiji možna, če površina objekta ne presega 250 m2, pod pogojem, da je zagotovljen gradbeni nadzor.

Se zdi zapleteno? Zaupajte vaše želje o gradnji hiše podjetju Inpro 22 d.o.o., ki bo v skladu z vašimi željami cenovno ugodno izdelalo idejno zasnovo in projekt za gradbeno dovoljenje, vodilo upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja in vam izdelalo projekt za izvedbo. Prijazni in strokovno usposobljeni projektanti podjetja Inpro 22 vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.

 

Tako, od gradnje hiše vas loči le še nekaj korakov.

 

Ste zainteresirani? Vas zanima še več? Kliknite TU in pošljite povpraševanje! Z veseljem ga bomo obravnavali!

Če vam je lažje, nas lahko tudi kontaktirate na tel. 059 037 440 ali na mail: info@inpro-projektiranje.com .